--Tiltan on www.draaiomjeoren.com - Review by Koen Scherer (See English translation below)

Tiltan - 'A Road Less Traveled' (Kululush, 2014) by Koen Scherer, 24.9.14

Klavertje vier, dat is de betekenis van Hebreeuws woord Tiltan. Dat is de aandoenlijke opening van deze bijzondere cd. Wat lief gebrabbel van het zoontje van Golek, die ineens 'Tiltan' zegt. En ziedaar, de titel van dit project was geboren. Wijze woorden heet dit openingsstukje. Dat is ook een mooie typering voor gitarist David Golek, een integere muzikant en een maatschappelijk geëngageerde wereldburger met een van origine Israëlische afkomst.

Al direct bij de tweede track 'Wind Sings' hoor je de kwaliteiten van de musici en de zorg en toewijding die Golek en zijn medemusici aan dit project hebben besteed. Golek heeft een bewuste keuze gemaakt om de gitaarlijnen in zijn composities als basis te nemen en daarin ruimte te laten voor de musici. Hij heeft relatief veel uitgeschreven. Dat is een gewaagde keuze: het zou de spanningsboog, die bij het improviseren zo typerend kan zijn, in het geding kunnen laten komen. Zeker bij deze musici, die ieder geweldig kunnen improviseren. Maar de spanningsboog blijft intact. De muzikanten spelen met overgave en dat zorgt samen met de variatie in composities ervoor dat je aandachtig blijft luisteren. Bovendien blijft er genoeg ruimte over om te soleren.

Er is variatie van wat melancholische klankkleuren, zoals het woord al zegt in de track 'Melancholia' en in het nummer 'Black Water Fountain', tot opgewekte klanken in bijvoorbeeld '9 For The Price Of 8', waarin de kwaliteiten van violist Oene van Geel en bayanspeler Oleg Fateev opvallen, met hun mooie soli en presentie. Zo heeft Golek ervoor gezorgd dat alle musici hun sterke kanten kunnen profileren. Klarinettist Natalio Sued soleert sterk in 'Somnambule', een levendig swingend stukje. De toon van Sued valt mooi samen met de vioollijnen van Van Geel en de aanzetjes van Fateev.

De muziek varieert van folk, jazz, klezmer en kamermuziek tot bluesy groovend, zoals in de compositie 'Lev Shel Perach Adom (Darbouka Groove)'. Golek zelf blijft bescheiden; hij laat de composities spreken, maar soleert virtuoos in 'Machar Hatuna', wat zoveel betekent als 'morgen is de bruiloft', een aankondiging van de laatste track ('Wedding Suite'). Een mooi melodisch nummer met prachtige jazzelementen.

'A Road Less Traveled' is een bijzonder fraai album met gevarieerde composities van Golek, die voor zichzelf spreken door hun verschillende stijlkenmerken en klankkleuren, uitgevoerd door sterke musici. Dat zorgt voor een uitgebalanceerd geheel, waarin je hoort dat er met veel inzet en compassie als een team is gewerkt. Golek heeft alle ingrediënten van het leven weten te vatten in zijn composities op een buitengewoon muzikale manier. Een knappe prestatie!

ENGLISH TRANSLATION:

Tiltan - 'A Road Less Traveled "( Kululush , 2014 )

A four leaf clover, that is the meaning of the Hebrew word Tiltan . It's also the moving opening of this exquisite CD; Some babbling of Golek’s little son that suddenly says “Tiltan". And the title of this project was born! “Wise words" is the name of this little opening piece. This also nicely describes David Golek, originally from Israel, a musician with integrity and a socially engaged world citizen.

As soon as you hear the second track “Wind Sings", you become aware of the quality of the musicians and the care & dedication that Golek and his fellow musicians have put into this project. Golek made a conscious choice by keeping the guitar lines as a basis in his compositions, allowing space for the other musicians. He wrote out much of the score. That’s a challenging choice that could affect the tension-curve that is so characteristic in improvisation. Specially for these musicians, whom each and every one of them is a fantastic improviser! But the tension-curve stays intact! The fellow musicians play with devotion and that, together with the diversity of the compositions, keeps the listener's interest all along. And there is enough space for solos!

There is a variety from somewhat melancholic sound colors, as the title suggests on the track 'Melancholia' and 'Black Water Fountain', to more light-hearted sounds such as track '9 For the Price of 8', where the qualities of violinist Oene van Geel and Bayan player Oleg Fateev stand out with their beautiful solos and presence. In this way, Golek made sure that all musicians give the best of themselves. Clarinettist Natalio Sued plays a magnificent solo in Somnambule, a cheerful, swinging piece. Sued’s sound beautifully fits in with the melody lines of Van Geel’s violin and Fateev’s Bayan. The music ranges from folk, jazz, klezmer and chamber music to bluesy grooving, like in 'Lev Shel Perach Adom' (Darbouka Groove). Golek himself remains modest, as he lets the compositions speak for themselves, but he plays a virtuosic solo in track Machar Hatuna ( “tomorrow is the wedding"), which announces the last track 'Wedding Suite'. A beautiful melodic song with marvelous jazz elements.

'A Road Less Traveled' is an outstanding album with varied compositions by Golek which speak for themselves through their distinct features and sounds, performed by excellent musicians. It ensures a balanced-whole that expresses dedicated and compassionate team work. Golek has achieved to include all ingredients of life in his compositions in an extraordinary musical way. An amazing achievement!

Koen Scherer 24-9-14

Link:
http://draaiomjeoren.blogspot.be/2014/09/cd-tiltan-road-less-traveled-kululush.html