-- Review on 'Jazzism' by Ken Vos (NL) - (English Translation below)

TILTAN - A Road Less Traveled

Tiltan is een treffend voorbeld van een geheel grenzeloze vermenging van stijlen. Leider David Golek kiest voor een ingetogen benadering op de akoustische gitaar met enn grotere rol voor de anderen instrumenten: de Bayan van Oleg Fateev, de altciool van Oene Van Geel en de klarinet van Natalio Sued. Het resultaat is een grote verzameling korte stukken met elegante, folkachtige melodieen. Stijlistich is de muziek moeilijk te plaatsen, het zwaartepunt lijkt ergens in Oost- Europa te liggen met af en toe een verwijzing naar het Midden-Oosten. De thema's roepen asscociaties met het leven in een dorpsgemmenteschap op, je kan er haast de beelden bij bedenken. Het album is het best als een geheel te beluisteren.

Ken Vos on 'Jazzism' magazine


ENGLISH:


Tiltan is a striking example of a whole boundless mixture of styles. Leader David Golek choose a subdued approach to the acoustic guitar with a larger space for the other instruments: The Bayan of Oleg Fateev, the Viola of Oene Van Geel and the clarinet of Natalio Sued. The result is a wide collection of short pieces with elegant, folky melodies. Stylistically, the music is difficult to place, the emphasis seems to lie somewhere in Eastern Europe, with occasional reference to the Middle East. The themes evoke associations, with life in a village way of life, which you can almost imagine the images in there. The album is best to listen to as a whole.

Ken Vos on 'Jazzism' magazine