-- TILTAN - (EN/ NL) by Vera Vingerhoeds

Tiltan

16 mei, 2014 11:36 ⋅ veravingerhoeds

mix van folk, kamermuziek, jazz en impro
weemoedig, vrolijk, fijnzinnig en mooi

De Israëlische gitarist en bandleider David Golek woonde over de hele wereld en brengt al zijn indrukken samen in kleurrijke muziek met invloeden uit het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Oost-Europa en Noord-Afrika. Resultaat is een mengeling van wereld-, kamer- en filmmuziek met improvisaties. Geen bas, geen drums, wel gitaar, accordeon, altviool en klarinet. De noten worden allemaal weloverwogen gespeeld. Soms melancholiek, soms vrolijk, vaak fijnzinnig en subtiel.
Tiltan werd in de pers al vergeleken met ruimdenkende ensembles waarop geen etiket te plakken is zoals Tin Hat en John Zorn’s Masada. 
De debuut-CD ‘A Road Less Traveled’ wordt op 29 mei gepresenteerd in het Bimhuis in Amsterdam.
(van de volgende video is het beeld niet erg goed; maar de muziek wel!)

‘Tiltan’ betekent ‘klaver’ in het Hebreeuws; een klavertje met 4 blaadjes brengt geluk!
Duidelijk dus waar het kwartet muzikaal naar op zoek is. Het kwartet hanteert een veelvoud aan stijlen: van klezmer tot Noord-Afrikaans en van Bulgaars tot kamermuziek.

Gitarist/componist David Golek is de oprichter van dit kwartet met vier musici uit 4 landen en met 4 verschillende muzikale achtergronden. Met Oleg Fateev (Moldavië) die de Bayan speelt, een Russische accordeon. Natalio Sued, een Argentijnse klarinettist/saxofonist, actief in improscene van Buenos Aires en Amsterdam. En VPRO/Boy Edgarprijswinnaar Oene van Geel, altviolist, bekend van o.a. Zapp4, The Nordanians en Estafest.

David Golek werd geboren in Frankrijk, en woonde vervolgens op vele plekken. Hij leerde luisteren naar de wind in de woestijn, proefde de tango & folklore in Argentinië en ging houden van Joodse klezmer en Midden – Oosterse muziek in zijn thuisland Israël. Zijn muziek brengt deze levensreis samen. Hij speelt ook solo, met een eigen trio en ook in een duo met zangeres Simin Tander
muziek & interview met Golek

ENGLISH VERSION

mix of folk, chamber music, jazz and improvisation .

melancholic, cheerful, delicate and beautiful

Israeli guitarist and band leader David Golek lived all over the world and brings together his impressions in colorful music with influences from the Middle East, South America, Eastern Europe and North Africa. The result is a mix of world, chamber and film music with improvisation No bass, no drums, but guitar, accordion, viola and clarinet. All notes are played well considerd. Sometimes melancholyic, sometimes cheerful, often delicate and subtle.

Tiltan has been compared in the press with broadminded, genre-defying ensembles like Tin Hat and John Zorn ‘s Masada. The debut CD ‘A Road Less Traveled’ is presented on May 29 at the Bimhuis in Amsterdam.
Tiltan_Flyer poster“Tiltan" means “clover" in Hebrew; a clover with four leaves bring good luck!
Thus it’s clear what the quartet ‘s musically looking for. The quartet employs a variety of styles, from klezmer to North African and Bulgarian to chamber music.
Guitarist /composer David Golek is the founder of the quartet with four musicians from four countries and four different musical backgrounds . Oleg Fateev (Moldova) who plays the bayan, a Russian accordion. Natalio Sued, clarinetist/saxophonist from Argentina, active in improv scene of Buenos Aires and Amsterdam. And VPRO / Boy Edgar Prize winner Oene van Geel, playing the viola, known from ao Zapp4 , The Nordanians and Estafest .
David Golek was born in France, and then lived in many places. He learned to listen to the wind in the desert, tasted the tango and folklore in Argentina and fell in love with Jewish klezmer and Middle – Eastern music in his native homeland Israel. His music brings this life journey together. He also plays solo with his own trio and also in a duo with singer Simin Tander.

Vera Vingerhoeds - 16 May 2014 - http://veravingerhoeds.nl/2014/05/16/tiltan/